prawo jazdy Wrocław.pl - serwis na temat nauki jazdy we Wrocławiu - szkoły, ceny, zasady zdawania

Droga po prawo jazdy kat. B, B1, B+E we Wrocławiu:

Opis

kategoria B:
a) pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b) pojazd, o którym mowa w lit. a), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

kategoria B1 - trójkołowy lub czterokołowy pojazd samochodowy o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla

kategoria B+E - pojazd określony w kategorii B łącznie z przyczepą

1. Wymagany wiek

- kat. B, B+E: 18 lat
- kat. B1: 16 lat

2. Szkolenie

Aby przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy, trzeba najpierw ukończyć szkolenie w jednym z ośrodków szkolenia kierowców.
- teoria: kat. B, B1: 30 godzin, kat. B+E: 20 godzin
- praktyka: kat. B, B1: 30 godzin, kat. B+E: 15 godzinSzkolenie w podanym zakresie jest szkoleniem podstawowym, a po jego ukończeniu ośrodek szkolenia wydaje stosowne zaświadczenie.

3. Dokumenty

Po ukończonym szkoleniu należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego stosowne dokumenty:

- wniosek o wydanie uprawnień do kierowania
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:
    - podstawowego,
    - dodatkowego (każdorazowo po trzykrotnym, kolejnym uzyskaniu negatywnego wyniku egzaminu teoretycznego lub praktycznego)
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
- pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat.
- wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem.
- zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego albo kserokopię posiadanego prawa jazdy w zakresie kategorii A1, B1, C1 lub D1, jeżeli ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii A, B, C lub D oraz posiada zaświadczenie potwierdzające odbycie zajęć praktycznych.
- wniosek o udział instruktora prowadzącego w części praktycznej egzaminu państwowego (nieobowiązkowo).

4. Opłaty

- egzamin teoretyczny: kat. B, B1: 22 zł: B+E:-
- egzamin praktyczny: kat. B: 112 zł, kat. B1: 157 zł, kat. B+E: 160 zł

- opłata w przypadku negatywnego egzaminu teoretycznego: kat. B: 78 zł, kat. B1: 89,50 zł, kat. B+E: -
- dopłata 50% za niezgłoszenie się na egzamin praktyczny: kat. B: 56 zł, kat. B1: 67,50 zł, kat. B+E: 80 zł
- dopłata 50% za niezgłoszenie się na cały egzamin: kat. B: 67 zł, kat. B1: 78,50 zł, kat. B+E: -

UWAGA:

- zniżka 50 % za egzamin praktyczny przysługuje osobom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia a jazda odbywa się pojazdem tej osoby.
- opłatę za egzamin zwiększa się o 50 %, gdy na wniosek osoby egzaminowanej w egzaminie bierze udział dodatkowo egzaminator nadzorujący.

Polecane szkoły jazdy oferujące kursy na kat. B, B1, B+E we Wrocławiu

WYŻSZA SZKOŁA JAZDY ul. Kazimierza wielkiego 9/210, II piętro
Wrocław
info AM, A1, A2, A, B, B-automat Logo prawo jazdy WYŻSZA SZKOŁA JAZDY

prawo jazdy we Wrocławiu


Polecamy:

polska wersja serwisu prawa jazdy english version die Deutsche Version
Aktualności:
Udekorowane auta na Euro 2012:
Coraz więcej widać na ulicach samochody przyozdobione flagami, szalikami i innymi przedmiotami w biało-czerwonych barwach. Jest to bardzo ładne i pokazuje jak Polacy wspi     >> więcej

Miłość bez granic:
W Płocku trzydziestoczteroletnia kobieta pojawiła się na egzaminie praktycznym na kategorię A. Wszystko było w porządku do czasu kiedy egzaminator stwierdził że kobieta w     >> więcej

Polecamy:
Ciekawe linki
Ogłoszenia WrocławSerwis bezpłatnych ogłoszeń we Wrocławiu
Nauka jazdy Krakówserwis nauki jazdy w Krakowie
statystyka     wszelkie prawa zastrzeżone - prawojazdywroclaw.pl   sitemap